Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

Javne rasprave

JAVNA RASPRAVA O NACRTU PROSTORNO URBANISTIČKOG PLANA OPŠTINE KOTOR I O NACRTU IZVJEŠTAJA O STRATEŠKOJ PROCJENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

Na link-u je objava javne rasprave o Nacrtu PUP-a Kotor i Nacrtu Izvještaja o SPU, gdje je postavljen tekstualni dio plana, i grafički prilozi –...

Saznajte više 24.04.2019.

PONOVLJENI JAVNI POZIV BROJ 5 18

PONOVLJENI JAVNI POZIV BROJ 5/18 za izdavanje u zakup na privremeno korišćenje pokretnih kućica za prodaju kolača,peciva,ruštula, palačinki,kobasica, sitne ribe i školjki, pomfrita uz kuvano...

Saznajte više 28.12.2018.

JAVNA RASPRAVA - PROGRAMA ZAŠTITE I OČUVANJA PODRUČJA KOTORA ZA 2019. GODINU

Obavještavamo zainteresovanu javnost da je Sekretarijat za zaštitu prirodne i kulturne baštine pripremio Predlog Programa zaštite i očuvanja područja Kotora za 2019. godinu. Javna rasprava o...

Saznajte više 27.11.2018.

NACRT ODLUKE O BUDŽETU ZA 2019. GODINU

Predsjednik Opštine Kotor, Odlukom broj 0101- 17180 od 15.11.2018 godine utvrdio je Nacrt Odluke o Budžetu Opštine Kotor za 2019 godinu. Nacrt Odluke stavlja se...

Saznajte više 15.11.2018.

OBAVJEŠTENJE I PROGRAM JAVNE RASPRAVE PO NACRTU ODLUKE O UTVRĐIVANJU LOKACIJE ZA IZGRADNJU DTS `ORAHOVAC - SIMENS INŽENJERING` SA UKLAPANJEM U SN MREŽU

Zaključkom Predsjednika Opštine Kotor, broj 01-13831 od 13.09.2018.godine, utvrđen je Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju dts 10/0,4 kv „Orahovac-simens inženjering“ sa uklapanjem u...

Saznajte više 02.10.2018.

OBAVJEŠTENJE I PROGRAM JAVNE RASPRAVE PO NACRTU ODLUKE O UTVRĐIVANJU LOKACIJE ZA IZGRADNJU DTS `MORINJ`SA UKLAPANJEM U SN I NN MREŽU

Zaključkom Predsjednika Opštine Kotor, broj 01-13797 od 13.09.2018.godine, utvrđen je Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju  DTS 10/0,4 kV Morinj sa uklapanjem u SN...

Saznajte više 02.10.2018.

JAVNI POZIV ZA DODJELU NAGRADE “21. NOVEMBAR” 2018 GODINA

Povodom „21. Novembra“ – Dana opštine Kotor  i ove godine pojedincima i pravnim licima iz Kotora, kao i pojedincima koji ne žive na teritoriji opštine...

Saznajte više 01.10.2018.

PODRŠKA INDIVIDUALNOM KULTURNOM STVARALAŠTVU

Javni poziv za podršku individualnom kulturnom stvaralaštvu iz oblasti muzike, književnosti, nauke, filma i pozorišta, za autorska djela stvaralaca/teljki sa područja opštine Kotor Predmet podrškeSufinansiranje troškova:...

Saznajte više 25.09.2018.

OBAVJEŠTENJE I PROGRAM JAVNE RASPRAVE P0 NACRTU ODLUKE O UTVRĐIVANJU LOKACIJE ZA IZGRADNJU DTS 10/0,4 kV „ORAHOVAC-SIMENS INŽENJERING" SA UKLAPANJEM U SN MREŽU

Zaključkom Predsjednika Opštine Kotor, broj 01-13831 od 13.09.2018 godine, utvrđen је Nacrt  Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju dts 10/0,4 kv „Orahovac-simens inženjering" sa uklapanjem...

Saznajte više 18.09.2018.

ZAKLJUČAK - NACRT ODLUKE O NAKNADI ZA KOMUNALNO OPREMANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA I NACRT ODLUKE O NAKNADI ZA KOMUNALNO OPREMANJE BESPRAVNIH OBJEKATA

Na osnovu člana 50, a u vezi sa članom 33 stav 1 Statuta opštine Kotor ("Službeni list opštine Kotor broj 3/04, "Službeni list Crne Gore...

Saznajte više 31.01.2018.