header image

Javne rasprave

JAVNI POZIV ZA DAVANJE U ZAKUP DIJELA KAT.PARC. 954 1 K.O. LASTVA JAVNIM NADMETANJEM

Predmet ovog poziva je davanje u zakup, na period do privođenja namjeni, ali ne duži od 5 godina, nepokretnosti u državnoj  svojini na kojoj je ...

Saznajte više 22.11.2017.

JAVNA RASPRAVA POVODOM NACRTA ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE KOTOR ZA 2018 GODINU

Predsjednik Opštine Kotor, Odlukom broj 0101- 17464 od 07.11.2017.godine utvrdio je  Nacrt Odluke o Budžetu Opštine Kotor  za 2018. godinu. Nacrt odluke stavlja se na...

Saznajte više 08.11.2017.

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATA ZA SAVJET ZA ZAŠTITU I RAZVOJ LOKALNE SAMOUPRAVE

Na osnovu člana 19. Odluke o Savjetu za razvoj i zaštitu lokalne samouprave ("Službeni list Opštine Kotor" br. 16/05, Službeni list Crne Gore - opštinski...

Saznajte više 30.10.2017.

JAVNI POZIV ZA SPORAZUMNI PREKID RADNOG ODNOSA UZ ISPLATU OTPREMNINE

Na osnovu člana 2 Odluke o utvrđivanju načina i visine otpremnine za sporazumni prekid radnog odnosa lokalnih službenika i namještenika Opštine Kotor ( „Službeni list...

Saznajte više 27.10.2017.

IZVJEŠTAJ O JAVNOJ RASPRAVI SPROVEDENOJ PO NACRTU ODLUKE O PODSTICAJIMA ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE

Nakon utvrđivanja Nacrta odluke o podsticajima u razvoj poljoprivrede od strane Sekretarijata za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj Opštine Kotor, kao nadležnog organa lokalne...

Saznajte više 27.10.2017.

TREĆI PUT JAVNI POZIV ZA IZBOR PREDSTAVNIKA NEVLADINIH ORGANIZACIJA U SASTAV KOMISIJE

Pozivaju se nevladine organizacije sa sjedištem u opštini Kotor, registrovane do dana objavljivanja ovog javnog poziva, da predlože dva/ije predstavnika/ce u sastav Komisije za raspodjelu...

Saznajte više 16.10.2017.

PODSJEĆANJE – U TOKU JE DRUGI JAVNI JAVNI POZIV ZA ČLANOVE KOMISIJE ZA RASPODJELU SREDSTAVA NVO

Pozivaju se nevladine organizacije sa sjedištem u opštini Kotor, registrovane do dana objavljivanja ovog javnog poziva, da predlože dva/ije predstavnika/ce u sastav Komisije za raspodjelu...

Saznajte više 12.10.2017.

JAVNI POZIV ZA DODJELU NAGRADE “21. NOVEMBAR” 2017

Povodom „21. Novembra“ – Dana opštine Kotor  i ove godine pojedincima i pravnim licima iz Kotora, kao i pojedincima koji ne žive na teritoriji opštine...

Saznajte više 09.10.2017.

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATA ZA ČLANOVE ETIČKE KOMISIJE ZA IZABRANE PREDSTAVNIKE I FUNKCIONERE

JAVNI POZIVza predlaganje kandidata za članoveEtičke Komisije za izabrane predstavnike i funkcionere 1. Zа člаnа Еtičkе kоmisiје mоžе biti izаbrаnо licе kоје: - pоsјеduје visоkе еtičkе vriјеdnоsti...

Saznajte više 05.10.2017.

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATA ZA ČLANOVE ETIČKE KOMISIJE ZA LOKALNE SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE

JAVNI POZIVza predlaganje kandidata za članoveEtičke Komisije za lokalne službenike i namještenike Za člana Etičke Komisije ne može biti izabrano lice koje je: -         izabrani predstavnik ili...

Saznajte više 05.10.2017.