Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

Radna tijela Skupštine Opštine

Za razmatranje i pretresanje pitanja iz nadležnosti Skupštine, predlaganje akata i vršenje drugih poslova iz nadležnosti Skupštine, obrazuju se odbori i savjeti kao stalna radna tijela i komisije kao povremena radna tijela Skupštine , u skladu sa Statutom i Odlukom o obrazovanju radnih tijela.

Radna tijela Skupštine Opštine Kotor su:
Odbor za Statut i propise
Odbor za izbor i imenovanja
Odbor za finansije, privredu i razvoj
Odbor za planiranje i uređenje prostora i komunalno-stambenu djelatnost
Odbor za društvene djelatnosti
Odbor za vjerska pitanja