header image

Radna tijela Skupštine Opštine

Za razmatranje i pretresanje pitanja iz nadležnosti Skupštine, predlaganje akata i vršenje drugih poslova iz nadležnosti Skupštine, obrazuju se odbori i savjeti kao stalna radna tijela i komisije kao povremena radna tijela Skupštine , u skladu sa Statutom i Odlukom o obrazovanju radnih tijela.

Radna tijela Skupštine Opštine Kotor su:
Odbor za Statut i propise
Odbor za izbor i imenovanja
Odbor za finansije, privredu i razvoj
Odbor za planiranje i uređenje prostora i komunalno-stambenu djelatnost
Odbor za društvene djelatnosti
Odbor za vjerska pitanja