Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

Sve vijesti

blog 1

Prijem za mažoretke udruženja “Fešta”

Danas je u Opštini Kotor organizovan prijem za mažoretke udruženja “Fešta”, koje su se nedavno vratile sa 17. Evropskog prvenstva u francuskom gradu Albi. Feštine...

Saznajte više 21.09.2015.

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE

Poštovani sugrađani,Opština Kotor je donijela odluku da se u narednom periodu kroz sveobuhvatnu analizu postojećeg sistema javnog gradskog i prigradskog transporta putnika i cio spektar...

Saznajte više 18.09.2015.
blog 1

Saopštenje iz Sekretarijata za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje

U ime Sekretarijata za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje, a u vezi zbora građana Dobrote povodom glasina o mogućoj izgradnji objekta na dijelu parcele 1995 KO...

Saznajte više 17.09.2015.
blog 1

Ambasadorka Republike Kipar u Kotoru

Ambasadorka Republike Kipar na nerezidentnoj osnovi, Nafsika Krousti, boravila je danas u zvaničnoj posjeti Kotoru. Ovom prilikom se susrela sa predsjednikom opštine Kotor dr Aleksandrom...

Saznajte više 17.09.2015.

„STUDIJA JAVNOG GRADSKOG I PRIGRADSKOG TRANSPORTA PUTNIKA NA TERITORIJI GRADA KOTORA“

OPŠTI REZIME: Gradski transportni sistem sa svojim performansama (efikasnost, kapacitet, brzina), tehnologijom, kvalitetom, troškovima (investicija i eksploatacije) i uticajem na životnu sredinu, predstavlja jedan od...

Saznajte više 16.09.2015.

Datum provjere sposobnosti (Sekretarijat za imovinsko pravne poslove 15.09.2015.godine za radno mjesto Samostalni savjetnik III-dipl. pravnik na na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog odsustva)

Poštovani kandidati,Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po javnom oglasu, koji je Opština Kotor objavila 22.08.2015.godine za potrebe Sekretarijata za imovinsko pravne...

Saznajte više 11.09.2015.
blog 1

Novogodišnja čestitka pripadnicima Jevrejske zajednice u Crnoj Gori

Predsjednik Opštine Kotor dr Aleksandar Stjepčević uputio je danas pripadnicima Jevrejske zajednice i predsjedniku Zajednice gospodinu Jaši Alfandariju čestitku povodom Rosh Hashanah.U česitki se navodi:...

Saznajte više 11.09.2015.
blog 1

U toku je izrada Studije Javnog gradskog i prigradskog transporta putnika na teritoriji grada Kotora

U cilju stvaranja naučno-stručne osnove za promjene u strukturi, funkcionisanju, organizaciji i upravljanju sistemom javnog gradskog i prigradskog transporta putnika u Kotoru kao i u...

Saznajte više 09.09.2015.
blog 1

Upitnik Lokalnog plana za unapređenje socijalne inkluzije

Opština Kotor, uz tehničku podršku UNDP, u procesu je izrade Lokalnog plana za unapređenje socijalne inkluzije - razvoj lokalnih usluga socijalne zaštite. Izrada navedenog dokumenta...

Saznajte više 07.09.2015.

Datum provjere sposobnosti kandidata prijavljenih na javni oglas za radno mjesto Samostalnog savjetnika I, jedan izvršilac, na neodređeno vrijeme u Sekretarijatu za imovinsko pravne poslove zakazana je 11.09.2015.godine.

Poštovani kandidati,Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po javnom oglasu, koji je Opština Kotor objavila 15.08.2015.godine za potrebe Sekretarijata za imovinsko pravne...

Saznajte više 07.09.2015.