Kotor

Alat za prilagodljivost

 • Veći tekst
 • Font za disleksiju
 • Podebljanje teksta
 • Crno-bijelo
 • Visoki kontrast
 • Kursor
 • Resetuj
 • Pristupačnost

MEĐUNARODNI PROJEKTI

Kancelarija za pripremu i upravljanje projektima koji se finansiraju iz međunarodnih fondova i drugih izvora

Kancelarija za pripremu i upravljanje projektima koji se finansiraju iz međunarodnih fondova i drugih izvora uspostavljena je radi efikasnijeg povlačenja i upravljanja sredstvima obezbijeđenim kroz Instrument pretpristupne pomoći – IPA, shodno potpisanim finansijskim sporazumima između Vlade Crne Gore i Evropske komisije. Kancelarija je odgovorna za ugovaranje, implementaciju i izvršenje plaćanja za projekte koji se finansiraju iz sredstava Evropske unije.

PROJEKTI U RELIZACIJI:

INCLUSIONE SOCIALE MONTENEGRO
SOCIJALNA INKLUZIJA U CRNOJ GORI
 

 

Digital Marketing Capacity Building
–Empowering Persons with Physical Disabilities for Remote Work (DI-MARC)
 
Izgradnja kapaciteta za digitalni marketing
– Osnaživanje osoba sa fizičkim invaliditetom za rad na daljinu
 
 

 

U.S. AMBASSADORS FUND FOR CULTURAL PRESERVATION
Conservation of the 16th Century St. Francis Rampart in Kotor

OPŠIRNIJE 

 

 

INNOVATIVE TRAUMA AND INJURY MANAGEMENT PRACTICES FOR IMPROVED PATIENT CARE IN CROSS BORDER AREA

INOVATIVNE UPRAVLJAČKE PRAKSE KOD TRAUMA I POVREDA ZA POBOLJŠANJE USLOVA LIJEČENJA PACIJENATA U PREKOGRANIČNOM PODRUČJU

OPŠIRNIJE >

 

REDISCOVER, EXPOSE AND EXPLOIT THE CONCEALED JEWISH HERITAGE OF THE DANUBE REGION

OTKRIVANJE, IZLAGANJE I KORIŠĆENJE JEVREJSKE BAŠTINE U DUNAVSKOM REGIONU

OPŠIRNIJE >

 

PREKOGRANIČNA SARADNJA I KONKURENTNOST MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA – 3C4SME

OPŠIRNIJE >

DEVELOPMENT THROUGH DIHs

RAZVOJ DIGITALNIH INOVACIJSKIH CENTARA

OPŠIRNIJE >

 

CONSUMELESS PLUS - A MODEL 4 RESILIENT DESTINATIONS TOWARD TOURISM RECOVERY: LESS IS MORE

CONSUMELESS PLUS - MODEL ZA REZILIJENTNE DESTINACIJE ZA OPORAVAK TURIZMA: MANJE JE VIŠE

OPŠIRNIJE >

 

 

USPJEŠNO ZAVRŠENI PROJEKTI IZ  FINANSIJSKE PERSPEKTIVE IPA II (2014-2020):

INTERREG-IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SARADNJE ZA HRVATSKU, BOSNU I HERCEGOVINU I CRNU GORU 2014-2020, PRVI POZIV ZA PROJEKTE

OPŠIRNIJE >

 

ODRŽIVA MOBILNOST U LUČKIM GRADOVIMA MED PODRUČJA

OPŠIRNIJE >

 

USPJEŠNO ZAVRŠENI PROJEKTI IZ  FINANSIJSKE PERSPEKTIVE IPA II (2013-2017):

Opština Kotor se pokazala kao izuzetno aktivna u okviru finansijske perspektive IPA 2013-2017 i privlačenju EU sredstava uopšte i bila veoma značajan nosilac raznih aktivnosti kroz saradnju na nacionalnim i prekograničnim programima. U ovoj oblasti Opština Kotor je imala dosta uspjeha i postala prepoznata kao pouzdan partner u regionu te je realizovala sljedeće projekte:

 • „Operativni plan Jadranske Euroregije (AdriEurop)” – Program: INTERREG CARDS PHARE; Period realizacije: 2007/2008 
 • „Kvalitet jadranske hrane (Adria food quality)” – Program: INTERREG CARDS PHARE; period realizacije: 2007 /2008
 • „Marikultura na Jadranu (Aquaculture in the Adriatic)” – Program: INTERREG CARDS PHARE; Period realizacije: 2007/2008
 • „Održivo upravljanje otpadom u prekograničnom području Crne Gore i Bosne i Hercegovine” – Program: IPA CBC BIH-MNE; Period realizacije projekta: 2011 /2012
 • „T.H.I.N.K- susjedstvo pametne djece” u partnerstvu sa JPU Vrtić 'Radost' Kotor, Program: IPA CBC CRO-MNE; Period realizacije projekta: 2013
 • „Održiva mobilnost u priobalnim gradovima – Adria MOVE IT”; Program: IPA ADRIATIC CBC; Period realizacije projekta: 2012/2014
 • „Alternativni izvori energije – ALTERENERGY”; Program: IPA ADRIATIC CBC; Period realizacije projekta: 2011/2016
 • „Revitalizacija i promocija tvrđava na Jadranu – ADRI.FORTH”, Program: IPA ADRIATIC CBC; Period realizacije projekta: 2012/2016 
 • „Operativni plan Jadransko Jonske Euroregije-AdriGov”, Program: IPA ADRIATIC CBC; Period realizacije projekta: 2012/2016
 • „Evropski plavi stražari-Bluewin”, Program: Evropa za građane; Period realizacije projekta: 2016
 • „Promocija ljudskih prava i zaštite manjina Evropske unije”, Program: Promocija ljudskih prava i zaštite manjine Evropske unije; Period realizacije projekta: 2015/2016
 • „Poboljšanje energetske efikasnosti kroz međuopštinsku upravljačku mrežu”, Program: Međuopštinski razvojni program za male infrastrukturne projekte; Period realizacije projekta 2013/2016
 • „Prikupljanje podataka o komunalnom otpadu u jugoistočnoj Evropi”, Program: otvoreni regionalni fond njemačkog društva za međunarodnu saradnju „GIZ”; period realizacije projekta: 2014/2015

Kotor njeguje dobre međunarodne odnose sa italijanskim prijateljskim gradovima, regionalnim organizacijama i sada već pouzdanim partnerima kroz prekogranične i transnacionalne projekte finansirane od strane italijanske Vlade i italijanskih regija od kojih izdvajamo: 

 • Projekat „Razvoj kulturnog turizma – TURMONT'”, zajednički su sprovele Opština Kotor, Turistička organizacija Kotor i Zajednica Italijana u Crnog Gori pod pokroviteljstvom italijanske regije Friuli Venecija Đulija
 • Projekat „Podrška strateškom planiranju” je realizovan u okviru potpisanog Sporazuma o saradnji između opština Budva i Kotor i Regije Emilija Romanja iz Italije po programu SEENET „Translokalna mreža za saradnju između Italije i Jugoistočne Evrope“
 • Projekat „Oživljavanje tradicionalnih zanata”, u saradnji sa Zajednicom Italijana u Crnoj Gori i regijom Friuli Venezia Giulia,
 • Projekat „Obnova spomenika kulture iz perioda Mletačke Republike”, u saradnji sa Zajednicom Italijana u Crnoj Gori i regijom Friuli Venezia Giulia.

Projekat „Socijalne inovacije na lokalnom nivou kao podrška koheziji”, finansiran iz regionalnog programa autonomne regije Friuli Venezia Giulia za saradnju za razvoj i međunarodno partnerstvo 2014-2017