Kotor

Alat za prilagodljivost

 • Veći tekst
 • Font za disleksiju
 • Podebljanje teksta
 • Crno-bijelo
 • Visoki kontrast
 • Kursor
 • Resetuj
 • Pristupačnost

MEĐUNARODNI PROJEKTI

Kancelarija za pripremu i upravljanje projektima koji se finansiraju iz međunarodnih fondova i drugih izvora

Kancelarija za pripremu i upravljanje projektima koji se finansiraju iz međunarodnih fondova i drugih izvora uspostavljena je radi efikasnijeg povlačenja i upravljanja sredstvima obezbijeđenim kroz Instrument pretpristupne pomoći – IPA, shodno potpisanim finansijskim sporazumima između Vlade Crne Gore i Evropske komisije. Kancelarija je odgovorna za ugovaranje, implementaciju i izvršenje plaćanja za projekte koji se finansiraju iz sredstava Evropske unije.

PROJEKTI U RELIZACIJI:

 

INNOVATIVE TRAUMA AND INJURY MANAGEMENT PRACTICES FOR IMPROVED PATIENT CARE IN CROSS BORDER AREA

INOVATIVNE UPRAVLJAČKE PRAKSE KOD TRAUMA I POVREDA ZA POBOLJŠANJE USLOVA LIJEČENJA PACIJENATA U PREKOGRANIČNOM PODRUČJU

OPŠIRNIJE >

 

REDISCOVER, EXPOSE AND EXPLOIT THE CONCEALED JEWISH HERITAGE OF THE DANUBE REGION

OTKRIVANJE, IZLAGANJE I KORIŠĆENJE JEVREJSKE BAŠTINE U DUNAVSKOM REGIONU

OPŠIRNIJE >

 

PREKOGRANIČNA SARADNJA I KONKURENTNOST MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA – 3C4SME

OPŠIRNIJE >

DEVELOPMENT THROUGH DIHs

RAZVOJ DIGITALNIH INOVACIJSKIH CENTARA

OPŠIRNIJE >

 

CONSUMELESS PLUS - A MODEL 4 RESILIENT DESTINATIONS TOWARD TOURISM RECOVERY: LESS IS MORE

CONSUMELESS PLUS - MODEL ZA REZILIJENTNE DESTINACIJE ZA OPORAVAK TURIZMA: MANJE JE VIŠE

OPŠIRNIJE >

 

 

USPJEŠNO ZAVRŠENI PROJEKTI IZ  FINANSIJSKE PERSPEKTIVE IPA II (2014-2020):

INTERREG-IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SARADNJE ZA HRVATSKU, BOSNU I HERCEGOVINU I CRNU GORU 2014-2020, PRVI POZIV ZA PROJEKTE

OPŠIRNIJE >

 

ODRŽIVA MOBILNOST U LUČKIM GRADOVIMA MED PODRUČJA

OPŠIRNIJE >

 

USPJEŠNO ZAVRŠENI PROJEKTI IZ  FINANSIJSKE PERSPEKTIVE IPA II (2013-2017):

Opština Kotor se pokazala kao izuzetno aktivna u okviru finansijske perspektive IPA 2013-2017 i privlačenju EU sredstava uopšte i bila veoma značajan nosilac raznih aktivnosti kroz saradnju na nacionalnim i prekograničnim programima. U ovoj oblasti Opština Kotor je imala dosta uspjeha i postala prepoznata kao pouzdan partner u regionu te je realizovala sljedeće projekte:

 • „Operativni plan Jadranske Euroregije (AdriEurop)” – Program: INTERREG CARDS PHARE; Period realizacije: 2007/2008 
 • „Kvalitet jadranske hrane (Adria food quality)” – Program: INTERREG CARDS PHARE; period realizacije: 2007 /2008
 • „Marikultura na Jadranu (Aquaculture in the Adriatic)” – Program: INTERREG CARDS PHARE; Period realizacije: 2007/2008
 • „Održivo upravljanje otpadom u prekograničnom području Crne Gore i Bosne i Hercegovine” – Program: IPA CBC BIH-MNE; Period realizacije projekta: 2011 /2012
 • „T.H.I.N.K- susjedstvo pametne djece” u partnerstvu sa JPU Vrtić 'Radost' Kotor, Program: IPA CBC CRO-MNE; Period realizacije projekta: 2013
 • „Održiva mobilnost u priobalnim gradovima – Adria MOVE IT”; Program: IPA ADRIATIC CBC; Period realizacije projekta: 2012/2014
 • „Alternativni izvori energije – ALTERENERGY”; Program: IPA ADRIATIC CBC; Period realizacije projekta: 2011/2016
 • „Revitalizacija i promocija tvrđava na Jadranu – ADRI.FORTH”, Program: IPA ADRIATIC CBC; Period realizacije projekta: 2012/2016 
 • „Operativni plan Jadransko Jonske Euroregije-AdriGov”, Program: IPA ADRIATIC CBC; Period realizacije projekta: 2012/2016
 • „Evropski plavi stražari-Bluewin”, Program: Evropa za građane; Period realizacije projekta: 2016
 • „Promocija ljudskih prava i zaštite manjina Evropske unije”, Program: Promocija ljudskih prava i zaštite manjine Evropske unije; Period realizacije projekta: 2015/2016
 • „Poboljšanje energetske efikasnosti kroz međuopštinsku upravljačku mrežu”, Program: Međuopštinski razvojni program za male infrastrukturne projekte; Period realizacije projekta 2013/2016
 • „Prikupljanje podataka o komunalnom otpadu u jugoistočnoj Evropi”, Program: otvoreni regionalni fond njemačkog društva za međunarodnu saradnju „GIZ”; period realizacije projekta: 2014/2015

Kotor njeguje dobre međunarodne odnose sa italijanskim prijateljskim gradovima, regionalnim organizacijama i sada već pouzdanim partnerima kroz prekogranične i transnacionalne projekte finansirane od strane italijanske Vlade i italijanskih regija od kojih izdvajamo: 

 • Projekat „Razvoj kulturnog turizma – TURMONT'”, zajednički su sprovele Opština Kotor, Turistička organizacija Kotor i Zajednica Italijana u Crnog Gori pod pokroviteljstvom italijanske regije Friuli Venecija Đulija
 • Projekat „Podrška strateškom planiranju” je realizovan u okviru potpisanog Sporazuma o saradnji između opština Budva i Kotor i Regije Emilija Romanja iz Italije po programu SEENET „Translokalna mreža za saradnju između Italije i Jugoistočne Evrope“
 • Projekat „Oživljavanje tradicionalnih zanata”, u saradnji sa Zajednicom Italijana u Crnoj Gori i regijom Friuli Venezia Giulia,
 • Projekat „Obnova spomenika kulture iz perioda Mletačke Republike”, u saradnji sa Zajednicom Italijana u Crnoj Gori i regijom Friuli Venezia Giulia.

Projekat „Socijalne inovacije na lokalnom nivou kao podrška koheziji”, finansiran iz regionalnog programa autonomne regije Friuli Venezia Giulia za saradnju za razvoj i međunarodno partnerstvo 2014-2017