Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

Sekretarijat za lokalne prihode budžet i finansije

JAVNO OBAVJEŠTENJE O NEURUČENIM RJEŠENJIMA

U prilogu je dokumentacija:...

Saznajte više 17.07.2023.

OBAVJESTENJE BEDEMI

Sekretarijat za lokalne prihode, budžet i finansije Opštine Kotor obavještava posjetioce Kotorskih bedema i tvrđave Sveti Ivan, da će od 01.maja ove godine, pored ulaza...

Saznajte više 28.04.2023.

OBAVJEŠTENJE PORESKIM OBVEZNICIMA KOJI VODE POSLOVNE KNJIGE O ROKU ZA PODNOŠENJE PORESKE PRIJAVE ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA NEPOKRETNOST ZA 2023 GODINU

Sekretarijat za lokalne prihode, budžet i finansije Opštine Kotor podsjeća poreske obveznike koje vode poslovne knjige, da su shodno čl. 16 stav 2 Zakonom o...

Saznajte više 19.04.2023.

POČELA NAPLATA NAKNADE ZA OBILAZAK I RAZGLEDANJE BEDEMA

Sekretarijat za lokalne prihode, budžet i finansije Opštine Kotor obavještava posjetioce kotorskih bedema i tvrđave Sveti Ivan, da je danas počela naplata naknade za obilazak...

Saznajte više 12.04.2023.

OBAVJEŠTENJE PORESKIM OBVEZNICIMA

Sekretarijat za lokalne prihode, budžet i finansije Opštine Kotor podsjeća poreske obveznike koji vode poslovne knjige, da su shodno čl. 16 stav 2 Zakonom o...

Saznajte više 28.03.2023.

OBAVJEŠTENJE I PROGRAM JAVNE RASPRAVEPO NACRTU ODLUKE O NAKNADI ZA EKONOMSKO ISKORIŠTAVANJE KULTURNIH DOBARA

Zaključkom Predsjednika Opštine Kotor, broj 01-018/23-4031 od 22.02.2023.godine, utvrđen je Nacrt Odluke o naknadi za ekonomsko iskorišćavanje kulturnih dobara i stavljen na javnu raspravu u...

Saznajte više 22.02.2023.

OBAVJEŠTENJE I PROGRAM JAVNE RASPRAVE PO NACRTU ODLUKE O OČUVANJU I TURISTIČKOJ VALORIZACIJI I NAKNADI KOJA SE PLAĆA PRILIKOM OBILASKA KOTORSKIH BEDEMA I TVRĐAVE SV.IVAN

Zaključkom Predsjednika Opštine Kotor, broj 01-018/23-3924 od 22.02.2023.godine, utvrđen je Nacrt Odluke o očuvanju I turističkoj valorizaciji I naknadi koja se plaća prilikom obilaska Kotorskih...

Saznajte više 22.02.2023.

ODLUKE O FINANSIRANJU POLITICKIH PARTIJA 2023

U prilogu je dokumentacija:...

Saznajte više 31.01.2023.