header image

Sekretarijat za lokalne prihode budžet i finansije

OBAVJEŠTENJE OBAVEZNICIMA POREZA NA NEPOKRETNOST

Sekretarijat za lokalne prihode, budžet i finansije Opštine Kotor podsjeća poreske obveznike, fizička, pravna lica i preduzetnike koji su obveznici godišnjeg poreza na nepokretnost, da...

Saznajte više 29.11.2021.

OBAVJEŠTENJE OBVEZNICIMA POREZA NA NEPOKRETNOST

Sekretarijat za lokalne prihode, budžet i finansije Opštine Kotor  podsjeća poreske obveznike, fizička, pravna lica  i preduzetnike koji su obveznici  godišnjeg poreza na nepokretnost za...

Saznajte više 30.08.2021.

OBAVJEŠTENJE FIZIČKIM LICIMA KOJI SU OBVEZNICI POREZA NA NEPOKRETNOST I TURISTIČKE TAKSE

Sekretarijat za lokalne prihode, budžet i finansije Opštine Kotor obavještava fizička lica koji su obveznici poreza na nepokretnost i turističke takse, da je i dalje...

Saznajte više 05.08.2021.

OBAVJEŠTENJE FIZIČKIM LICIMA KOJI SU OBVEZNICI POREZA NA NEPOKRETNOST I TURISTIČKE TAKSE

Sekretarijat za lokalne prihode, budžet i finansije Opštine Kotor obavještava fizička lica koji su obveznici poreza na nepokretnost i turističke takse, da je u toku...

Saznajte više 26.06.2021.

JAVNO OBAVJEŠTENJE O NEURUČENIM RJEŠENJIMA O PRINUDNOJ NAPLATI ZA 2018. GODINU - REZIDENTI

Prilog : spisak neuručenih rješenja o prinudnoj naplati...

Saznajte više 13.04.2021.

OBAVJEŠTENJE PORESKIM OBVEZNICIMA

U prilogu je obavještenje obveznicima o roku za podnošenje poreske prijave za obračun članskog doprinosa Turističkoj organizaciji Opštine Kotor za 2021. godinu:...

Saznajte više 26.03.2021.

OBAVJEŠTENJA ZA PORESKE OBVEZNIKE ZA PODNOŠENJE PORESKIH PRIJAVA ZA 2021.GODINU

U prilogu su obavještenja za poreske obveznike za podnošenje poreskih prijava za 2021 godinu za obračun naknade za ekonomsko iskorišćavanje kulturnih dobara i za  utvrđivanje...

Saznajte više 23.03.2021.

JAVNO OBAVJEŠTENJE O NEURUČENIM RJEŠENJIMA ZA OBVEZNIKE POREZA NA NEPOKRETNOST

U prilogu se nalazi javno obavještenje o neuručenim rješenjima za obveznike poreza na nepokretnost:...

Saznajte više 13.03.2021.