Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

Sekretarijat za lokalne prihode budžet i finansije

IZVJESTAJ O JAVNOJ RASPRAVI

U prilogu je dokumentacija:...

Saznajte više 18.07.2022.

OBAVJEŠTENJE ZA FIZIČKA LICA KOJI SU OBAVEZNICI TURISTIČKE TAKSE

Sekretarijat za lokalne prihode, budžet i finansije Opštine Kotor obavještava fizička lica koji su obveznici turističke takse, da je sekretarijat donio rješenja kojima je utvrdio...

Saznajte više 27.06.2022.

OBAVJEŠTENJE ZA PRAVNA I FIZIČKA LICA KOJI SU OBAVEZNICI POREZA NA NEPOKRETNOST

Sekretarijat za lokalne prihode, budžet i finansije Opštine Kotor obavještava pravna i fizička lica koji su obveznici poreza na nepokretnost, da je sekretarijat donio rješenja...

Saznajte više 27.06.2022.

OBAVJEŠTENJE

OBAVJEŠTENjE fizičkim licima koji su obveznici poreza na nepokretnost i turističke takse Sekretarijat za lokalne prihode, budžet i finansije Opštine Kotor  obavještava fizička lica koji su...

Saznajte više 03.06.2022.

OBAVJEŠTENJE OBVEZNICIMA O ROKU ZA PODNOŠENJE PORESKE PRIJAVE ZA OBRAČUN ČLANSKOG DOPRINOSA TURISTIČKOJ ORGANIZACIJI OPŠTINE KOTOR ZA 2022. GODINU

Sekretarijat za lokalne prihode, budžet i finansije Opštine Kotor upućuje javni poziv i podsjeća obveznike članskog doprinosa Turističkoj organizaciji Opštine Kotor,  da su shodno čl....

Saznajte više 19.04.2022.