Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

Sekretarijat za lokalne prihode budžet i finansije

NACRT BUDŽETA ZA 2021. GOD I PROGRAM JAVNE RASPRAVE

Iz priloga se mogu preuzeti relevantni dokumenti:...

Saznajte više 01.12.2020.

OBAVJEŠTENJE ZA PORESKE OBVEZNIKE O NAČINU PREDAJE PORESKE PRIJAVE ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA NEPOKRETNOSTI

Sekretarijat za lokalne prihode, budžet i finansije Opštine Kotor podsjeća obveznike poreza na nepokretnosti koji vode poslovne knjige da će se blagovremeno podnijetim smatrati prijave za utvrđivanje...

Saznajte više 25.03.2020.