Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

Sekretarijat za lokalne prihode budžet i finansije

OBAVJEŠTENJE OBAVEZNICIMA POREZA NA NEPOKRETNOST

Sekretarijat za lokalne prihode, budžet i finansije Opštine Kotor podsjeća poreske obveznike, fizička, pravna lica i preduzetnike koji su obveznici godišnjeg poreza na nepokretnost, da...

Saznajte više 29.11.2021.

OBAVJEŠTENJE OBVEZNICIMA POREZA NA NEPOKRETNOST

Sekretarijat za lokalne prihode, budžet i finansije Opštine Kotor  podsjeća poreske obveznike, fizička, pravna lica  i preduzetnike koji su obveznici  godišnjeg poreza na nepokretnost za...

Saznajte više 30.08.2021.

OBAVJEŠTENJE FIZIČKIM LICIMA KOJI SU OBVEZNICI POREZA NA NEPOKRETNOST I TURISTIČKE TAKSE

Sekretarijat za lokalne prihode, budžet i finansije Opštine Kotor obavještava fizička lica koji su obveznici poreza na nepokretnost i turističke takse, da je i dalje...

Saznajte više 05.08.2021.

OBAVJEŠTENJE FIZIČKIM LICIMA KOJI SU OBVEZNICI POREZA NA NEPOKRETNOST I TURISTIČKE TAKSE

Sekretarijat za lokalne prihode, budžet i finansije Opštine Kotor obavještava fizička lica koji su obveznici poreza na nepokretnost i turističke takse, da je u toku...

Saznajte više 26.06.2021.

JAVNO OBAVJEŠTENJE O NEURUČENIM RJEŠENJIMA O PRINUDNOJ NAPLATI ZA 2018. GODINU - REZIDENTI

Prilog : spisak neuručenih rješenja o prinudnoj naplati...

Saznajte više 13.04.2021.