Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

Sekretarijat za lokalne prihode budžet i finansije

OBAVJEŠTENJE ZA PORESKE OBVEZNIKE

Sekretarijat za lokalne prihode, budžet i finansije Opštine Kotor podsjeća obveznike poreza na nepokretnosti koji vode poslovne knjige da su u skladu sa članom 16...

Saznajte više 23.03.2020.

OBAVJEŠTENJE O RJEŠENJIMA

U prilogu su dva rješenja:...

Saznajte više 14.02.2020.

OBRAČUN POLITIČKIH PARTIJA 2020

Dokument je u prilogu:...

Saznajte više 30.01.2020.

JAVNO OBAVJEŠTENJE O NEURUČENIM RJEŠENJIMA ZA OBVEZNIKE POREZA NA NEPOKRETNOST

U prilogu se nalazi javno obavještenje o neuručenim rješenjima za obveznike poreza na nepokretnost:...

Saznajte više 06.12.2019.

OBAVJEŠTENJE O NEURUČENIM POŠILJKAMA

Obavještenja su u prilogu:...

Saznajte više 02.12.2019.

OBAVJEŠTENJE PORESKIM OBVEZNICIMA

Obavještavaju se poreski obveznici koji posjeduju nepokretnosti na području opštine Kotor, da će Sekretarijat za lokalne prihode, budžet i finansije – Odeljenje za lokalne prihode...

Saznajte više 30.10.2019.

ZAKLJUČAK - NACRT ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O NAČINU I ROKOVIMA PLAĆANJA TURISTIČKE TAKSE

Na osnovu člana 30. Statuta Opštine Kotor („Sl. List Opštine Kotor“ br. 3/04 i „Sl. List CG“ – opštinski propisi br. 17/08, 31/09, 40/10 i...

Saznajte više 01.08.2019.