Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

Sekretarijat za lokalne prihode budžet i finansije

OBAVJEŠTENJE O NEURUČENIM POŠILJKAMA

Obavještenja su u prilogu:...

Saznajte više 02.12.2019.

OBAVJEŠTENJE PORESKIM OBVEZNICIMA

Obavještavaju se poreski obveznici koji posjeduju nepokretnosti na području opštine Kotor, da će Sekretarijat za lokalne prihode, budžet i finansije – Odeljenje za lokalne prihode...

Saznajte više 30.10.2019.

ZAKLJUČAK - NACRT ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O NAČINU I ROKOVIMA PLAĆANJA TURISTIČKE TAKSE

Na osnovu člana 30. Statuta Opštine Kotor („Sl. List Opštine Kotor“ br. 3/04 i „Sl. List CG“ – opštinski propisi br. 17/08, 31/09, 40/10 i...

Saznajte više 01.08.2019.

INFORMACIJA O URUČENJU PORESKIH RJEŠENJA

Obavještavaju se svi vlasnici nepokretnosti na teritoriji opštine Kotor, da je u toku uručenje rješenja kojima je utvrđen porez na nepokretnosti za 2019. godinu, a...

Saznajte više 02.07.2019.

OBAVJEŠTENJE PORESKIM OBVEZNICIMA

Sekretarijat za lokalne prihode, budžet i finansije Opštine Kotor upućuje javni poziv i podsjeća poreske obveznike koji vode poslovne knjige, da su shodno čl. 14...

Saznajte više 14.03.2019.

JAVNO OBAVJEŠTENJE O NEURUČENIM RJEŠENJIMA ZA OBVEZNIKE POREZA NA NEPOKRETNOST

JAVNO OBAVJEŠTENJE O NEURUČENIM RJEŠENJIMA ZA OBVEZNIKE POREZA NA NEPOKRETNOST...

Saznajte više 08.03.2019.

OBAVJEŠTENJE PRIVEDNIM DRUŠTVIMA O NEURUČENIM PISMIMA UP

OBAVJEŠTENJE PRIVEDNIM DRUŠTVIMA O NEURUČENIM PISMIMA UP...

Saznajte više 14.02.2019.

FINANSIRANJE POLITIČKIH PARTIJA ZA 2019. GODINU

Finansiranje političkih partija za 2019. godinu...

Saznajte više 31.01.2019.

DOSTAVA I PREUZIMANJE RJEŠENJA ZA POREZ NA NEPOKRETNOSTI ZA 2018. GODINU

Obavještavamo poreske obveznike da je u toku dostava Rješenja za porez na nepokretnosti za 2018. godinu putem Pošte Crne Gore. Zainteresovana lica mogu Rješenja preuzeti...

Saznajte više 12.07.2018.