Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

Sekretarijat za lokalne prihode budžet i finansije

OBAVJEŠTENJE OBVEZNICIMA O ROKU ZA PODNOŠENJE PRIJAVE ZA OBRAČUN NAKNADE ZA EKONOMSKO ISKORIŠĆAVANJE KULTURNIH DOBARA ZA 2022. GODINU

Sekretarijat za lokalne prihode, budžet i finansije Opštine Kotor  podsjeća obveznike naknade za ekonomsko iskorišćavanje kulturnih dobara da su shodno čl.7 Odluke o naknadi za...

Saznajte više 19.04.2022.

OBAVJEŠTENJE PORESKIM OBVEZNICIMA KOJI VODE POSLOVNE KNJIGE O ROKU ZA PODNOŠENJE PORESKE PRIJAVE ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA NEPOKRETNOST ZA 2022 GODINU

Sekretarijat za lokalne prihode, budžet i finansije Opštine Kotor podsjeća poreske obveznike koji vode poslovne knjige, da su shodno čl. 16 stav 2 Zakonom o...

Saznajte više 19.04.2022.

JAVNO OBAVJEŠTENJE O NEURUČENIM RJEŠENJIMA

Članom 87  Zakona o upravnom postupku ("Službeni list Crne Gore", br. 56/14, 20/15, 40/16, 37/17) je propisano ako dostavljanje nije bilo moguće izvršiti na način...

Saznajte više 11.04.2022.

OBAVJEŠTENJE OBAVEZNICIMA POREZA NA NEPOKRETNOST

Sekretarijat za lokalne prihode, budžet i finansije Opštine Kotor podsjeća poreske obveznike, fizička, pravna lica i preduzetnike koji su obveznici godišnjeg poreza na nepokretnost, da...

Saznajte više 29.11.2021.

OBAVJEŠTENJE OBVEZNICIMA POREZA NA NEPOKRETNOST

Sekretarijat za lokalne prihode, budžet i finansije Opštine Kotor  podsjeća poreske obveznike, fizička, pravna lica  i preduzetnike koji su obveznici  godišnjeg poreza na nepokretnost za...

Saznajte više 30.08.2021.

OBAVJEŠTENJE FIZIČKIM LICIMA KOJI SU OBVEZNICI POREZA NA NEPOKRETNOST I TURISTIČKE TAKSE

Sekretarijat za lokalne prihode, budžet i finansije Opštine Kotor obavještava fizička lica koji su obveznici poreza na nepokretnost i turističke takse, da je i dalje...

Saznajte više 05.08.2021.