header image

Skupština - Usvojene odluke

XXXII sjednica Skupštine Opštine Kotor - 18.11.2019 godine

Predlog Odluke o regulisanju međusobnih odnosa između Opštine Kotor i Bigove Bay
Predlog Odluke o porezu na nepokretnosti
Predlog Odluke o visini, načinu obračuna i plaćanja članskog doprinosa Turističkoj organizaciji Opštine Kotor
Predlog Odluke o kupovini zemljišta – dijela kat. parc. 2176/2 KO Dobrota I radi privođenja namjeni saobraćajnice planirane DUP-om Dobrota
Predlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa radi pokretanja postupka nepotpune eksproprijacije u cilju izgradnje sekundarnog kanalizacionog kraka planiranog DUP-om Dobrota
Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kupovini zemljišta kat. parc. 16/3 KO Lješevići radi privođenja namjeni saobraćajnice planirane LSL Grbalj II
Predlog Odluke o usvajanju Lokalnog programa socijalnog stanovanja Opštine Kotor za 2019-2020 godinu
Predlog Odluke o regulisanju saobraćaja na teritoriji opštine Kotor
Zaključak - Nacrt Odluke o kućnom redu u stambenim zgradama
Zaključak - Nacrt Odluke o obimu i vrsti dopuštenih radova na spoljnim djelovima stambenih zgrada

Izbori i imenovanja

Zaključak - Imenovanje Savjeta za upravljanje Kotorom

XXXI sjednica Skupštine Opštine Kotor - 24.10.2019 godine

Predlog Odluke o davanju saglasnosti na zaključenje poravnanja u parničnom postupku PŽ br.622/19
Predlog Odluke o obrazovanju Stručne službe Skupšine
Predlog Odluke o utvrdivanju lokacije za izgradnju DTS-M 10/0,4Kv 1x360KvA „Butiko“
Predlog Odluke o davanju saglasnosti na zaključenje poravnanja u parničnom postupku Posl. br. P. 648/19
Predlog Odluke o kupovini zemljišta – kat. parc. 23/8 KO Privredna zona radi rješavanja imovinsko pravnih odnosa na saobraćajnici planiranoj i izgrađenoj shodno LSL Grbalj II
Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti radi privođenja namjeni zemljišta planiranog za izgradnju saobraćajnice G i G1 u DSL Sektor 38: Bigova i LSL Trašte
Predlog Odluke o učešću lokanog stanovništva u vršenju javnih poslova
Predlog Odluke o mjesnim zajednicama
Predlog Odluke o izmjeni Odluke o visini, kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za finansiranje sporta
Zaključak - Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju DTS 10/0,4Kv „Morinj II – Kobilje“ sa uklapanjem u SN mrežu
Zaključak - Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacij za izgradnju DTS 10/0,5 kV „Zagora 2“sa priključnim podzemnim 10 kV i uklapanjem u N.N. mrežu
Zaključak - Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju buster stanice Kamp sa pripadajućim cjevovodima
Zaključak - Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju buster stanice Orahovac II sa pripadajućim cjevovodima
Predlog Lokalnog plana zaštite životne sredine za Opštinu Kotor 2019-2023
Imenovanje članova Savjeta lokalnog javnog emitera „Radio Kotor“
Predlog Odluke o regulisanju međusobnih odnosa između Opštine Kotor i VK „Primorac“ Kotor

XXX sjednica Skupštine Opštine Kotor - 30.09.2019 godine

Predlog Odluke o kriterijumima za stipendiranje studenata u opštini Kotor
Predlog Odluke o kupovini zemljišta — kat. parc. 1861/2 i 1864/1 sve KO Dobrota I radi privodenja namjeni saobraćajnice planirane DUP-om Dobrota
Predlog Odluke o kupovini zemljišta — kat. parc. 957/8 i 958 sve KO Dobrota I — radi privodenja namjeni saobraćajnice planirane DUP-om Dobrota
Predlog Odluke o utvrdivanju javnog interesa za eksproprijacuju nepokretnosti radi privodenja namjeni zemljišta planiranog za izgradnju saobraćajnice DUP-om Kavač
Predlog Odluke o utvrdivanju lokacije za izgradnju javne rasvjete lokalnih puteva u naselju Dragalj, Gornje Krivošije
Predlog Odluke o utvrdivanju lokacije za izgradnju javne rasvjete lokalnih puteva u naselju Bojanići, Gornje Krivošije
Predlog Odluke o izgradnji javne rasvjete Koložunj
Predlog Odluke o rekonstrukciji javne rasvjete Popovići
Predlog Odluke o utvrdivanju lokacije za privremeno skladištenje neopasnog građevinskog i kabastog otpadana teritoriji opštine Kotor, kao i načinu privremenog skladištenja neopasnog građevinskog otpada
Predlog Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju DT S 10/0,4kV „Daošine 2” sa uklapanjem u SN mrežu
Zaključak - Nacrt Odluke o mjesnim zajednicama
Zaključak - Nacrt Odluke o regulisanju saobrćaja na teritoriji opštine Kotor
Zaključak - Nacrt Odluke o učešću lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova
Zaključak - Nacrt Odluke o utvrdivanju lokacije za izgradnju DTS-M 10/0,4kV 1x360kVA „Butiko"
Zaključak - Nacrt Odluke o porezu na nepokretnosti
Zaključak - Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o visini, načinu obračunavanja i plaćanja članskog doprinosa Turističkoj organizaciji Opštine Kotor
Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Odbora direktora o razrješenju dužnosti izvršnog direktora Društva sa ograničenom odgovornošću „Komunalno Kotor” Kotor
Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Odbora direktora o imenovanju vršioca dužnosti izvršnog direktora Društva sa ograničenom odgovornošću „Komunalno Kotor” Kotor
Predlog Rješenja o imenovanju Žirija za dodjelu nagrade „21. Novembar“

Izbor i imenovanja

Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Odbora za izbor i imenovanja
Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Odbora za planiranje i uređenje prostora

XXIX sjednica Skupštine Opštine Kotor - 03.09.2019 godine

Predlog Rješenja o razrješenju Maje Mršulje funkcije Sekretarke Skupštine Opštine Kotor
Predlog Rješenja o imenovanju Dušanke Banićević za vršioca dužnosti Sekretarke Skupštine Opštine Kotor

XXVIII sjednica Skupštine Opštine Kotor - 26.08.2019 godine

Predlog Statuta Opštine Kotor
Predlog Odluke o izmjeni Odluke o naknadi za ekonomsko iskorišćavanje kulturnih dobara
Predlog Odluke o izmjeni Odluke o načini i rokovima plaćanja turističke takse
Predlog Odluke o usvajanju Plana potrošnje Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora za 2019. godinu
Predlog Program rada Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora za 2019. godinu
Predlog Programa uređenja prostora za 2019. godinu
Odluka o kupovini zemljišta označene kao kat. parc. 2371/2, 2373/2, 2374/2, 2370/3 sve KO Dobrota I, radi privođnja namjeni saobraćajnice planirane DUP-om Dobrota
Odluka o kupovini zemljišta označene kao kat.parc. 715/1 KO Dobrota I, radi privođenja namjeni saobraćajnice planirane Dup-om Dobrota
Odluka o kupovini zemljišta označene kao kat.parc. 2328/10 KO Dobrota I, radi privođenja namjeni saobraćajnice planirane Dup-om Dobrota
Odluka o kupovini zemljišta označene kao kat.parc. 961/2, 962/2 i 960/5 KO Sutvara, radi privođenja namjeni saobraćajnice planirane Dup-om Radanovići
Predlog Statuta Društva sa ograničenom odgovornošću za odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda za opštine Kotor i Tivat
Zaključak - Nacrt Odluke o lokalnim administrativnim taksama
Zaključak - Nacrt Odluke o lokalnim komunalnim taksama

XXVII sjednica Skupštine Opštine Kotor - 16.08.2019 godine

Predlog Odluke o izmjeni Odluke o određivanju broja potpredsjednika Opštine Kotor.
Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Rješenje Predsjednika Opštine o imenovanju Sonje Seferović za potpredsjednicu Opštine Kotor.
Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Rješenje Predsjednika Opštine o imenovanju Nenada Vukadinovića za potpredsjednika Opštine.
Predlog Odluke o izmjeni Odluke o visini, kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama;
Predlog Odluke o izvođenju javnog rada u Opštini Kotor za pomoć i njegu starih lica u kući;
Predlog Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju DTS 10/04kV Morinj I sa uklapanjem u SN i NN mrežu;
Predlog Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju DTS 10/0,4kV „Orahovac-Simes inženjering“ sa uklapanjem u SN mrežu;
Predlog Odluke o utvrđivanju kriterijuma, uslova i postupka za davanje u zakup zemljišta čiji subjekt raspolaganja je Opština Kotor radi postavljanja privremenih objekata;
Zaključak - Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju DTS 10/0,4kV „Daošine 2“ sa uklapanjem u SN mrežu;
Zaključak - Nacrt Odluke o izgradnji javne rasvjete Koložunj;
Zaključak - Nacrt Odluke o rekonstrukciji javne rasvjete Popovići;
Zaključak - Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju javne rasvjete lokalnih puteva u naselju Dragalj, Gornje Krivošije;
Zaključak - Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju javne rasvjete lokalnih puteva u naselju Bojanići, Gornje Krivošije;
Zaključak - Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije za privremeno skladištenje neopasnog građevinskog otpada i kabastog otpada na teritoriji Opštine Kotor;
Zaključak - Nacrt lokalnog plana zaštite životne sredine 2019-2023;
Program kuturnih manifestacija u Opštini Kotor za 2019. godinu.

Izbor i imenovanja

Predlog Rješenja o imenovanju Skupštine Turističke organizacije.
Predlog Rješenja o razrješenju Odbora direktora doo „Lovanja“.
Predlog Rješenja o imenovanju Odbora direktora doo „Lovanja“.

XXVI sjednica Skupštine Opštine Kotor - 25.07.2019 godine

Predlog Odluke o prodaji zemljišta – kat. parc. 2099/3 KO Dobrota I radi dokompletiranja urbanističke parcele (Nalčići);
Predlog Odluke o prodaji zemljišta – kat. parc. 2474/2 KO Dobrota I radi dokompletiranja urbanističke parcele (Knežević, Petranović, Kapetanović);
Predlog Odluke o kupovini zemljišta – kat. parc. 8774/4 i 877/5 KO Kavač radi privođenja namjeni saobraćajnice planirane DUP-om Kavča (Bjelanović);
Predlog Odluke o kupovini zemljišta – kat. parc. 957/4 KO Dobrota I radi privođenja namjeni saobraćajnice planirane DUP-om Dobrota (Barić, Samardžić);
Predlog Odluke o kupovini zemljišta – kat. parc. 153/3 KO Prčanj I radi privođenja namjeni saobraćajnice planirane DUP-om Prčanj (Black Mountain DOO);
Predlog Odluke o prodaji – prenosu prava svojine na nepokretnosti označenoj kao kat. parc. 109/17 KO Privredna zona;
Predlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti radi privođenja namjeni zemljišta planiranog za izgradnju saobraćajnice G i G1 u DSL Sektor 38 Bigova i LSL Trašte;
Predlog Odluke o davanju saglasnosti na ustanovljavanje prava službenosti za izgradnju I faze elektroenergetskog snabdijevanja područja Bigova Bay – 35kV kablovski vod od TS 35/10 kV „Grbalj I2 do TS 35/10 kV „Bigova“ i izgradnju elektronske (telekomunikacione) infrastrukture za područje Bigova Bay na katastarskim parcelama 294, 378, 1555, 1556, 1142/3, 1559, 1481, 1562/1 sve KO Lješevići, 719 KO Vranovići, 2811 Glavatičići;
Zaključak - Predlog Odluke o utvrđivanju Nacrta Statuta Opštine Kotor
Predlog Odluke o izmeni Odluke o pristupanju izradi Statuta Opštine Kotor i imenovanju Komisije za izradu Nacrta Statuta.
Predlog Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta sa Saglasnošću Vlade, Zaključkom Savjeta i Izvještajem o javnoj raspravi
Predlog Odluke o usvajanju Programa privremenih objekata na teritoriji Opštine Kotor za period 2018-2023 godine;
Zaključak - Nacrt Odluke o izmeni Odluke o visini, kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za finansiranje sporta (predlgač odbornik Mirko Vičević)
Zaključak - Nacrt Odluke o izmjeni Odluke o načinu i rokovima plaćanja turističke takse.
Izvještaj o radu Službe zaštite za 2017. godinu
Izvještaj o radu „Vodacom“ doo za 2017. godinu
Predog Odluke o davanju saglasnosti na Plan rada i finansijski Plan društva sa ograničenom odgovornošću za odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda za Opštine Kotor i Tivat za 2019. godinu.

Izbor i imenovanja:

Predlog Rješenja o razrješenju Odbora direktora doo „Komunalno Kotor“ Kotor.
Predlog Rješenja o imenovanju Odbora direktora doo „Komunalno Kotor“ Kotor.
Predlog Rješenja o razrješenju Odbora direktora doo „Vodovod i kanalizacija Kotor“ Kotor.
Predlog Rješenja o imenovanju Odbora direktora doo „Vodovod i kanalizacija Kotor“ Kotor.
Predlog Rješenja o razrješenju člana Odbora direktora doo „Vodacom“. 
Predlog Rješenja o imenovanju člana Odbora direktora doo „Vodacom“.
Predlog Rješenja o razrješenju članova Skupštine doo „Vodacom“. 
Predlog Rješenja o imenovanju članova Skupštine doo „Vodacom“.
Predlog Rješenja o imenovanju Odbora direktora doo Preduzeća za odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda za Opštine Kotor i Tivat.
Predlog Rješenja o razrješenju Savjeta JU Kulturni centar „Nikola Đurković“ Kotor.
Predlog Rješenja o imenovanju Savjeta JU Kulturni centar „Nikola Đurković“ Kotor.
Predlog Rješenja o razrješenju Savjeta OJU „Muzeji“ Kotor.
Predlog Rješenja o imenovanju Savjeta OJU „Muzeji“ Kotor.

XXV sjednica Skupštine Opštine Kotor - 18.07.2019 godine

Zaključak - Nacrt Programa uređenja prostora za 2019. godinu
Zaključak - Nacrt Programa rada Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora za 2019. godinu
Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Rješenje Predsjednika Opštine Kotor o razrješenju funkcije potpredsjednice Opštine Kotor Ljiljane Popović Moškov
Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Rješenje Predsjednika Opštine Kotor o razrješenju funkcije potpredsjednika Opštine Kotor Milivoja Samardžića
Zaključak - Nacrt Odluke o izmjeni Odluke o naknadi za ekonomsko iskorišcavanje kulturnih dobara

Izbor i imenovanja

- Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Odbora za društvene djelatnosti
- Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Odbora za planiranje i uređenje prostora
- Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Odbora za meduopštinsku i međunarodnu saradnju
- Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Savjeta za davanje predloga naziva naselja, trgova i ulica
- Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Savjeta za bezbjednost saobraćaja
- Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Savjeta za zaštitu životne sredine
- Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Savjeta za ravnopravnost polova

XXIV sjednica Skupštine Opštine Kotor - 12.07.2019 godine

Izbor Predsjednika Opštine Kotor

XXIII sjednica Skupštine Opštine Kotor - 08.07.2019 godine

Predlog za razrješenje Predsjednika Opštine Kotor
Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Rješenje Predsjednika Opštine Kotor o razješenju funkcije potpredsjednika Opštine Branka Nedovića
Predlog Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Odbora za statut i propise
Predlog Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Odbora za finansije, privredu i razvoj

XXII sjednica Skupštine Opštine Kotor - 04.07.2019 godine

Izbor Predsjednika Skupštine Opštine Kotor

Izbor i imenovanja

Predlog rješenja o izmjeni Odbora za izbor i imenovanja

XXI sjednica Skupštine Opštine Kotor - 27.06.2019 godine

Odluka o razrješenju Predsjednice Skupštine Opštine Kotor
Odluka o imenovanju vršioca funkcije Predsjednika Skupštine Opštine Kotor

XVII sjednica Skupštine Opštine Kotor - 28.12.2018 godine

Odluka o potvrdi - komunalno
Odluka o potvrdi odluke - Morinj I
Odluka o potvrdi odluke - auto taxi prevoz
Odluka o potvrdi odluke o davanju saglasnosto na program rada turisticke orgnaizacije
Odluka o potvrdi odluke o davanju saglasntoi na program rada muzeji
Odluka o potvrdi odluke - Orahovac
Odluka o potvrdi odluke - Pomoc i njega starih lica
Odluka o potvrdi odluke - Program uredjenja za 2018
Odluka o potvrdi odluke - Vodovod
Odluka o potvrdi rjesenja - Imenovanje Jelena Radenovic
Odluka o potvrdi rjesenja o imenovanju Snezane Jonice odbor direktora komunalno kotor
Odluka o potvrdi rjesenja o razrjesenju Ljubenka Borovica
Odluka o potvrdi rjesenje o razrjesenju Blaza Ercegovica

XVI sjednica Skupštine Opštine Kotor - 15.05.2018 godine

Zaključak - Redovna Skupština akcionara "A.D.Luka Kotor"

XV sjednica Skupštine Opštine Kotor - 20.03.2018 godine

Program rada Skupštine Opštine Kotor za 2018. godine.
Odluka o pristupanju promjeni Statuta Opštine Kotor.
Odluka o davanju saglasnosti na korišćenje bez naknade dijela kat.parc. 549 KO Dobrota I.
Odluka o otkupu zemljišta – kat. parc. 987/5 KO Prčanj I radi dokompletiranja urbanističke parcele.
Odluka o pristupanju izradi Lokalnog Plana zaštite životne sredine za Opštinu Kotor 2019-2023. godina.
Zaključak - Informacija o statusu predmeta u Sekretarijatu za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje (Kostanjica i Dobrota)

XIV sjednica Skupštine Opštine Kotor - 29.12.2017 godine

Odluka o Budžetu Opštine Kotor za 2018 godinu
Plan potrošnje Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora za 2018. godinu.
Program uređenja prostora za 2018. godinu.
Program rada Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora za 2018 godinu.
Odluka o davanju saglasnosti na Ugovor o osnivanju DOO za odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda za Opštine Kotor i Tivat                                                                                                                                                                    Odluka o davanju saglasnosti na Statut DOO  za odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda za  Opštine Kotor i Tivat.
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o auto taksi prevozu.
Odluka o donošenju projekta regulisanja saobraćaja, stacionarnog saobraćaja (parkiranja) i analize, regulisanja i odvijanja autotaxi prevoza.
Odluka o davanju saglasnosti za povlačenje tužbenog zahtjeva po tužbi Opštine Kotor P 1361/15.
Zaključak: Nacrt Programa rada Skupštine za 2018. godinu.

Izbor i imenovanja

- Rješenje o imenovanju Opštinske Izborne Komisije

- Rješenje o izmjeni Rješenja imenovanju predsjednika i članova Savjeta za davanje predloga naziva naselja, ulica i trgova

XIII sjednica Skupštine Opštine Kotor - 01.12.2017 godine

Odluka o podsticajima u razvoju poljoprivrede.
Odluka o sportu.
Zaključak - Nacrt Odluke o izmjeni Odluke o boravišnoj taksi.
Odluka o kupovini zemljišta radi privodenja namjeni saobracajnice planirane DUP-om Prcanj (kat.parcela 266/4 KO Prcanj I).
Odluka o davanju saglasnosti na isplatu razlike licnog dohodka lokalnim funkcionerima i službenicima visoko-rukvodnog kadra u grupi C.
Odluka o davanju saglasnosti na utvrdivanje dodatka na osnovnu zaradu lokalnim službenicima i namještenicima u Službi zaštite i spašavanja.
Odluka o davanju saglasnosti DOO "Vodovod i kanalizacija Kotor" na otvaranje žiro racuna radi deponovanja finansijskih sredstava kao garancije za realizaciju Projekta za vodosnabdijevanje i odvodenje otpadnih voda na Jadranskoj obali, faza V1 Kotor.
Odluka o izmjeni Odluke o upravljanju kulturnim dobrom i naknada koja se placa prilikom obilaska kotorskih bedema i tvrdave Sveti Ivan.
Odluka o izmjeni Odluke o utvrdivanju najnižeg iznosa zakupnine za privremene objekte montažnog karaktera i za zemljište na kojem se postavljaju odnosno grade.
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o odredivanju naziva naselja, ulica i trgova na teritoriji Opštine Kotor.
Zaključak - Nacrt Programa rada Direkcije za uredenje i izgradnju Kotora za 2018. godinu sa Nacrtom Programa uredenja prostora za 2018. godinu.
Zaključak - Urbanistička dokumentacija
Zaključak - Nacrt Programa za zaštitu i ocuvanje podrucja Kotora za 2018. godinu.
Zaključak - Izvještaj o stanju bezbjednosti u Kotoru.

Izbor i imenovanja.

- Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Savjeta za davanje predloga naziva naselja, trgova i ulica
- Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Savjeta za bezbijednost saobraćaja
- Rješenje o imenovanju članova Skupštine “Vodacom-a”
- Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Odbora za finansije, privredu i razvoj
- Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Savjeta za ravnopravnost polova

XII sjednica - 03.10.2017

Odluka o utvrđivanju načina i visine otpremnine za sporazumni prekid radnog odnosa lokalnih službenika i namještenika Opštine Kotor.

XI sjednica - 25.09.2017

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Plana potrošnje Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora za 2017. godinu. 
Izmjene i dopuna Programa rada Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora za 2017. godinu. 
Izmjene i dopuna Programa uređenja prostora za 2017. godinu. 
Odluka o otkupu zemljišta radi dokompletiranja urbanističke parcele (Mačić Krsto Dobrota I).
Odluka o davanju u zakup dijela kat. parcele 954/1 K.O. Lastva javnim nadmetanjem.
Zaključak - Razmatranje Zaključaka povodom predloga Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata.

X sjednica - 22.09.2017

Zaključak - Razmatranje materijala za vanrednu Skupštinu akcionara „Luka Kotor“ AD Kotor.
Odluka o izmjeni Odluke o zaradama lokalnih funkcionera i lica koja imenuje Skupština Opštine Kotor.
Odluka o izmjeni Odluke o zaradama lokalnih službenika i namještenika u Opštini Kotor.
Odluka o varijabilnom dijelu zarade zaposlenih u lokalnom sektoru Opštine Kotor.
Odluka o izmjeni Odluke o Savjetu za razvoj i zaštitu lokalne samouprave.
Odluka o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan za 2017. godinu doo „Vodovod i kanalizacija Kotor“ Kotor.
Odluka o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan za 2017. godinu doo „Komunalno Kotor“ Kotor.

Izbor i imenovanja.

-Imenovanje Komisije za rješavanje stambenih pitanja lica u stanju socijalne potrebe.

IX sjednica - 25.09.2017

Odluka o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve (Kazerna Risan).
Odluka o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve (Ahmeti Fatan).
Zaključak - Nacrt Odluke o podsticajima u razvoj poljoprivrede.
Odluka o usvajanju Programa rada i finansijskog plana za 2017. godinu OJU „Muzeji“ Kotor.

Izbor i imenovanja

- Imenovanje Žirija za dodjelu nagrade „21. Novembar“

VIII sjednica - 01.09.2017

Odluka o završnom računu Budžetu Opštine Kotor za 2016. godinu.
Odluka o visini, kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava NVO.
Odluka o izmjeni Odluke o uređenju grada i naselja Opštine Kotor.
Odluka o izmjeni Odluke o održavanju čistoće.
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o postavljanju odnosno građenju i uklanjanju privremenih objekata montažnog karaktera na teritoriji Opštine Kotor.
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o kućnom redu u stambenim zgradama.
Odluka o izmjeni Odluke o javnom vodosnabdijevanju na području Opštine Kotor.
Odluka o izmjeni Odluke o izgradnji, upravljanju, korišćenju, zaštiti i održavanju objakata za vodosnabdijvanje seoskog područja.
Odluka o izmjeni Odluke o javnom kanalizacionom sistemu i odvođenju otpadnih voda na području Opštine Kotor.
Odluka o izmjeni Odluke o grobljima.
Odluka o izmjeni Odluke o kućnim ljubimcima na teritoriji Opštine Kotor.
Odluka o izmjeni Odluke o radnom vremenu.
Odluka o izmjeni Odluke o pijacama.
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o postavljanju odnosno građenju i uklanjanju pomoćnih objekata na teritoriji Opštine Kotor.
Odluka o izmjenama Odluke o javnom prevozu putnika u gradskom i prigradskom linijskom saobraćaju.
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o opštinskim i nekategorisanim putevima.
Odluka o izmjeni Odluke o auto-taxi prevozu.
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izdavanju u dugoročni zakup poslovnih prostorija Organizaciji slijepih za Kotor, Herceg Novi, Budvu i Tivat.
Odluka o izdavanju u zakup poslovnih prostorija nevladinim organizacijama sa teritorije Opštine Kotor.
Odluka o izdavanju u zakup poslovnih prostorija Hrvatskom građanskom društvu Crne Gore – Kotor.
Odluka o davanju saglasnosti na preusmjeravanju finansijskih sredstava (donacije) „Terna Crna Gora“ doo Podgorica po osnovu dogradnje JU OŠ „Narodni heroj Savo Ilić“ iz Kotora.
Zaključak - Nacrt Odluke o visini, kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za finansiranje sporta.

Izbor i imenovanja

Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Odbora direktora Doo “Komunalno Kotor“ Kotor o imenovanju Izvršnog direktora Doo “Komunalno Kotor“ Kotor
Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Odbora direktora Doo "Vodovod i kanalizacija Kotor" Kotor o imenovanju Izvršnog direktora Doo "Vodovod i kanalizacija Kotor" Kotor
Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Odbora direktora „Vodacom“ doo
Zaključak - Savjet za upravljanje Kotorom

VII sjednica - 17.07.2017

Izbori imenovanja

Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Odbora direktora doo „Vodovod i kanalizacija Kotor“ Kotor o razrješenju izvršnog direktora
- Rješenje o razrješenju članova Skupštine Turističke organizacije Opštine Kotor
- Rješenje o imenovanju članova Skupštine Turističke organizacije Opštine Kotor
Zaključak - Skupština akcionara „Luka Kotor“ AD Kotor
Odluka o zaradama lokalnih funnkcionera i lica koje imenuje Skupština Opštine Kotor.
Odluka o zaradama lokalnih službenika i namještenika u Opštini Kotor.
Zaključak - Nacrt izmjena i dopuna Programa rada Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora za 2017. godinu.
Zaključak - Nacrt izmjena i dopuna Programa uređenja prostora za 2017. godinu.

VI sjednica - 26.06.2017

Razrješenja, izbor i imenovanja

- Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Savjeta JU Kulturni centar “Nikola Đurković” o razrješenju poslovnog direktora JU Kulturni centar “Nikola Đurković” Kotor Miloša Dževerdanovića
- Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Odbora direktora “Lovanja” doo o razrješenju Radoslava Ćosa
- Rješenje o dopuni Rješenja o imenovanju Savjeta JU Kulturni centar “Nikola Đurković” Kotor
- Rješenje o dopuni Rješenja o imenovanju članova Savjeta OJU “Muzeji” Kotor
- Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Odbora za finansije, privredu i razvoj
- Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Odbora za društvene djelatnosti
- Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Savjeta za bezbijednost saobraćaja
- Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Savjeta za ravnopravnost polova
- Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Savjeta za zaštitu životne sredine
- Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Savjeta za davanje predloga naziva naselja, ulica i trgova
- Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Savjeta za predstavke i pritužbe

Odluka o davanju saglasnosti na Izmjene Statuta D.o.o. „Komunalno Kotor“ Kotor
Odluka o davanju saglasnosti na Izmjene Statuta D.o.o. „Vodovod i kanalizacija Kotor“ Kotor
Zaključak - Javna rasprava po Nacrtu Lokalnog Plana upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom za period 2017–2020.godine

V sjednica - 12.04.2017

Razrješenja, izbor i imenovanja

- Rješenje o razrješenju članova Odbora Direktora doo “Vodovod i kanalizacija Kotor” Kotor
- Rješenje o razrješenju članova Odbora Direktora doo “Komunalno Kotor” Kotor
- Rješenje o razrješenju predsjednika i članova Savjeta OJU “Muzeji” Kotor
- Rješenje o razrješenju predsjednika i članova Savjeta JU Kulturni centar “Nikola Đurković” Kotor
- Rješenje o razrješenju članova Upravnog Odbora doo “Lovanja Kotor” Kotor

- Rješenje o imenovanju članova Odbora Direktora doo “Vodovod i kanalizacija Kotor” Kotor
- Rješenje o imenovanju članova Odbora Direktora doo “Komunalno Kotor” Kotor
- Rješenje o imenovanju članova Savjeta OJU “Muzeji” Kotor
- Rješenje o imenovanju članova Savjeta JU Kulturni centar “Nikola Đurković” Kotor
- Rješenje o imenovanju članova Upravnog Odbora doo “Lovanja” Kotor

- Zaključak - Predlog za punomoćnika – predstavnika Opštine Kotor na Skupštini akcionara Ad “Luka Kotor”

Odluka o davanju saglasnosti na Rješenje o imenovanju Milivoja Miša Samardžića za potpredsjednika Opštine Kotor
Odluka o davanju saglasnosti na Rješenje o imenovanju Branka Nedovića za potpredsjednika Opštine Kotor
Odluka o davanju saglasnosti na Rješenje o imenovanju Ljiljane Popović Moškov za potpredsjednicu Opštine Kotor
Odluka o davanju saglasnosti na Rješenje o razrješenju Petra Abramovića funkcije Glavnog administratora Opštine Kotor
Rješenje o razrješenju Duške Banićević funkcije sekretarke Skupštine Opštine Kotor
Rješenje o imenovanju Maje Mršulje za sekretarku Skupštine Opštine Kotor
Program rada Skupštine Opštine Kotor za 2017. godinu
Izmjene i dopune Programa rada Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora za 2016.
Izmjene i dopune Programa uređenja prostora za 2016. godinu
Izvještaj o stanju uređenja prostora Opštine Kotor za 2016. godinu
Program rada Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora za 2017. godinu
Program uređenja prostora za 2017. godinu
Odluka o izmjeni Odluke o određivanju naknade odbornicima Skupštine Opštine Kotor
Odluka o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve (pomoć u otklanjanju posledica poplava i požara)
Odluka o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve (pomoć Italiji nakon zemljotresa)
Nacrt Odluke o visini, kriterijumima, načinu, postupku i raspodjeli sredstava za NVO
Odluka o utvrđivanju Nacrta Lokalnog Plana za razvoj usluga socijalne zaštite u Opštini Kotor. (2016- 2020)

IV sjednica - 27.03.2017

Odluka o budžetu Opštine Kotor za 2017. godinu
Odluka o usvajanju plana potrošnje Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora za 2017. godinu
Odluka o davanju saglasnosti na Rješenje Predsjednika Opštine Kotor o razrješenju funkcije potpredsjednika Opštine Jova Suđića
Odluka o davanju saglasnosti na Rješenje Predsjednika Opštine Kotor o razrješenju funkcije potpredsjednika Opštine Tvrtka Crepulje
Odluka o davanju saglasnosti na Rješenje Predsjednika Opštine Kotor o razrješenju funkcije potpredsjednika Opštine Branka Nedovića
Odluka o izvođenju lokalnog javnog rada u Opštini Kotor za pomoć i njegu starih lica u kući
Odluka o prodaji putničkog vozila u vlasništvu Opštine Kotor putem prikupljanja ponuda

Izbor i imenovanja
Imenovanje radnih tijela Skupštine
Rješenje o imenovanju Odbora za statut i propise
Rješenje o imenovanju Odbora za finansije, privredu i razvoj
Rješenje o imenovanju Odbora za društvene djelatnosti
Rješenje o imenovanju Odbora za međuopštinsku i međunarodnu saradnju
Rješenje o imenovanju Odbora za planiranje i uređenje prostora i komunalno - stambenu djelatnost
Rješenje o imenovanju Odbora za vjerska pitanja
Rješenje o imenovanju odbornika koji će u ime Predsjednika Opštine obavljati vjenčanja

III sjednica - 21.02.2017

Odluka o privremenom finansiranju Opštine Kotor
Rješenje o imenovnanju Odbora za izbor i imenovanja

II sjednica - 21.02.2017

Zaključak o prestanku mandata predsjednika Opštine Kotor
Odluka o imenovanju Predsjednika Opstine Kotor