header image

Javne rasprave

POZIV NA JAVNU RASPRAVU - BUDŽET ZA 2014 GODINU

Skupština opštine Kotor je na sjednici održanoj 28.11.2013. godine utvrdila Nacrte sledećih dokumenata:...

Saznajte više 28.11.2013.

POZIV NA JAVNU RASPRAVU

Skupština opštine Kotor je na sjednici održanoj 05.11.2013. godine utvrdila sledećenacrte:Nacrt Odluke o postavljanju odnosno građenju i uklanjanju pristupnih rampi, liftova i sličnih objekata za...

Saznajte više 18.11.2013.

NACRT ODLUKE O JAVNIM PRIZNANJIMA I NAGRADAMA OPŠTINE KOTOR

Obavještavamo zainteresovana lica da je, dana 06. 11. 2013. godine, otvorena javna rasprava povodom:Nacrta odluke o javnim priznanjima i nagradama opštine Kotor, Javna rasprava biće otvorena...

Saznajte više 18.11.2013.

JAVNI POZIV BR. 11 13 O USTUPANJU U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORIJA

JAVNI POZIV BR. 11/13 o ustupanju u zakup poslovnih prostorija putem prikupljanja ponuda - tendera Predmet ovog poziva je prikupljanje ponuda za davanje u zakup...

Saznajte više 22.10.2013.

NACRT VIŠEGODIŠNJEG INVESTICIONOG PLANA OPŠTINE KOTOR ZA PERIOD 2013 - 2017

Skupština opštine Kotor je na sjednici održanoj 09.07.2013. godine utvrdila Nacrt Višegodišnjeg investicionog plana opštine Kotor za period 2013-2017 Vrijeme javne rasprave za Nacrt Višegodišnjeg investicionog...

Saznajte više 24.09.2013.