header image

Javne rasprave

JAVNA RASPRAVA - NACRT ODLUKE O POSTAVLJANJU ODNOSNO GRAĐENJU I UKLANJANJU POMOĆNIH OBJEKATA NA TERITORIJI OPŠTINE KOTOR

U prilogu se može preuzeti dokumentacija, a više informacija na ovom linku....

Saznajte više 26.02.2021.

JAVNA RASPRAVA - NACRT ODLUKE O OBEZBJEĐIVANJU ALTERNATIVNOG SMJEŠTAJA

U prilogu se može preuzeti dokumentacija, a više informacija na ovom linku....

Saznajte više 26.02.2021.

POZIV ZA JAVNU RASPRAVU

U prilogu možete preuzeti Zaključak a sa linka Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora sledeću dokumentaciju: Nacrt Programa rada za 2021. godinu Nacrt Programa uređenja prostora za 2021. godinu Nacrt...

Saznajte više 24.02.2021.

PONOVNA JAVNA RASPRAVA O NACRTU PROSTORNO URBANISTIČKOG PLANA OPŠTINE KOTOR I O NACRTU IZVJEŠTAJA O STRATEŠKOJ PROCJENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

U skladu sa članom 35 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 64/17 i 44/18) Ministarstvo održivog razvoja i turizma...

Saznajte više 04.03.2020.

JAVNA RASPRAVA - SREDSTAVA ZA PODRŠKU ŽENSKOM PREDUZETNIŠTVU

U prilogu su dokumenti vezani za javnu raspravu:...

Saznajte više 27.02.2020.

JAVNA RASPRAVA SREDSTAVA NVO

  Predsjednik Opštine Kotor, Odlukom broj 01-18512 od 06.12.2019. godine utvrdio je Nacrt Odluke o izmjeni Odluke o visini, kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim...

Saznajte više 09.12.2019.

OBAVJEŠTENJE ZBOR MUO

Prostorija mjesne zajednice Muo bila je sinoć ispunjena do posljednjeg mjesta građanima sa ovog područja, koji su vrlo zainteresovano došli da izaberu nove organe upravljanja,...

Saznajte više 04.12.2019.

JAVNA RASPRAVA - BUDŽET OPŠTINE ZA 2020 GODINU

U prilogu su dokumenti vezani za raspravu:...

Saznajte više 19.11.2019.