Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

Javne rasprave

ZAKLJUČAK JAVNE RASPRAVE O IZMJENI ODLUKE O LOKANIM KOMUNALNIM TAKSAMA

Na osnovu člana 30. Statuta Opštine Kotor („ Sl. List Opštine Kotor“ br. 3/04 i „Sl. List CG“ br. 17/08, 31/09, 40/10 i 4/11), Skupština...

Saznajte više 28.04.2016.

OBJAVE - URBANIZAM 24.02.2016

Objave možete preuzeti sa ovih adresa:...

Saznajte više 24.02.2016.

JAVNA RASPRAVA PO NACRTU URBANISTIČKOG PROJEKTA POSLOVNO - STAMBENE ZONE ŠKALJARI I ELABORATA STRATEŠKE PROCJENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA URBANISTIČKI PROJEKAT POSLOVNO - STAMBENE ZONE ŠKALJARI

Odlukom Predsjednika Opštine Kotor, broj 01-660 od 22.01.2016.godine, utvrđen je Nacrt Urbanističkog projekta poslovno-stambene zone Škaljari i stavljen na javnu raspravu, u trajanju od 15...

Saznajte više 22.01.2016.

NACRT PROSTORNOG PLANA POSEBNE NAMJENE ZA OBALNO PODRUČJE CG I NACRT IZVJEŠTAJA O STRATEŠKOJ PROCJENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

Ministarstvo održivog razvoja i turizma obavještava javnost da će se u periodu od 26.01.2016. do 26.02.2016. godine, održati JAVNA RASPRAVA o Nacrtu Prostornog plana posebne namjene za Obalno područje...

Saznajte više 22.01.2016.

NACRT LOKALNOG ENERGETSKOG PLANA OPŠTINE KOTOR 2016 – 2025. GODINA

Obavještavamo zainteresovana lica da je Skupština Opštine Kotor je na sjednici održanoj 23.12.2015.godine utvrdila Nacrt Lokalnog energetskog Plana Opštine Kotor 2016 – 2025. godina. Javna rasprava...

Saznajte više 05.01.2016.

JAVNA RASPRAVA O NACRTU LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA BIODIVERZITET

Obavještavamo zainteresovana lica da je Skupština Opštine Kotor je na sjednici održanoj 15.12.2015.godine utvrdila Nacrt Lokalnog akcionog Plana za biodiverzitet Opštine Kotor 2015 – 2020....

Saznajte više 05.01.2016.

JAVNA RASPRAVA - PROGRAM ZAŠTITE I OČUVANJA PODRUČJA KOTORA ZA 2016. GODINU

Obavještavamo zainteresovana lica da je Skupština Opštine Kotor je na sjednici održanoj 15.12.2015.godine utvrdila Nacrt Program zaštite i očuvanja za 2016. godinu. Javna rasprava će trajati...

Saznajte više 05.01.2016.

JAVNA RASPRAVA O NACRTU IZVJEŠTAJA STRATEŠKE PROCJENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA NACRT PROGRAMA ISTRAŽIVANJA I PROIZVODNJE UGLJOVODONIKA U PODMORJU CRNE GORE

Obavještava se javnost da će se u periodu od 24.12.2015. do 28.02.2015. godine održati:JAVNA RASPRAVA O NACRTU IZVJEŠTAJA STRATEŠKE PROCJENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA...

Saznajte više 31.12.2015.

PROGRAM JAVNE RASPRAVE DIREKCIJE ZA UREĐENJE I IZGRADNJU KOTORA 2016

Savjet Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora je na sjednici oržanoj dana 16.11.2015. godine utvrdio:- Nacrt Odluke o usvajanju Planu potrošnje direkcije za uređenje i...

Saznajte više 02.12.2015.

JAVNA RASPRAVA - ZAKLJUČAK O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O RADNOM VREMENU

Na osnovu člana 30. Statuta Opštine Kotor („ Sl. List Opštine Kotor“ br. 3/04 i „Sl. List CG“ br. 17/08, 31/09, 40/10 i 4/11), Skupština...

Saznajte više 19.11.2015.