header image

Javne rasprave

JAVNA RASPRAVA - NACRT ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O NAČINU I ROKOVIMA PLAĆANJA TURISTIČKE TAKSE

Obavještavaju se zainteresovani da je SO Kotor na sjednici odražanoj 25.07.2019 g. utvrdila Nacrt Odluke o izmjeni Odluke o načinu i rokovima plaćanja turističke takse...

Saznajte više 25.07.2019.

JAVNA RASPRAVA - ELABORAT O PROCJENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA PROJEKAT FUNKCIONISANJA OBJEKTA DALJINSKO UPRAVLJANJE KONTROLNO - MJERNE STANICE `TROJICA` - NAMJENE KONTROLA I MONITORING RADIO FREKVENTNOG SPEKTRA U CRNOJ GORI

Obavještava se zainteresovanu javnost da je Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost iz Podgorice, podnijela zahtjev za izdavanje Ekološke saglasnosti na Elaborat o procjeni...

Saznajte više 19.07.2019.

JAVNA RASPRAVA O IZMJENAMA ODLUKE O NAKNADI ZA EKONOMSKO ISKORIŠĆAVANJE KULTURNIH DOBARA

Obavještavaju se zainteresovani da je SO Kotor na sjednici odražanoj 18.07.2019 g. utvrdila Nacrt Odluke o izmjenama Odluke o naknadi za ekonomsko iskorišćavanje kulturnih dobara,...

Saznajte više 18.07.2019.

TERMINI JAVNIH RASPRAVA ZA NACRT PROSTORNO URBANISTIČKOG PLANA OPŠTINE KOTOR

Zbog velikog interesovanja Ministarstvo održivog razvoja i turizma će u saradnji sa Opštinom Kotor, organizovati i javne rasprave za Nacrt Prostorno urbanističkog plana Opštine Kotor...

Saznajte više 20.05.2019.

JAVNI POZIV ZA PROGRAMSKU LINIJU ZA RAZVOJ PREDUZETNIŠTVA I PROGRAMSKU LINIJU ZA MENTORING

Ministarstvo ekonomije je objavilo javni poziv za Programsku liniju za razvoj preduzetništva, kao i ostale programske linije koje se realizuju u okviru Programa za unapređenje...

Saznajte više 03.05.2019.

JAVNA RASPRAVA O NACRTU PROSTORNO URBANISTIČKOG PLANA OPŠTINE KOTOR I O NACRTU IZVJEŠTAJA O STRATEŠKOJ PROCJENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

Na link-u je objava javne rasprave o Nacrtu PUP-a Kotor i Nacrtu Izvještaja o SPU, gdje je postavljen tekstualni dio plana, i grafički prilozi –...

Saznajte više 24.04.2019.

PONOVLJENI JAVNI POZIV BROJ 5 18

PONOVLJENI JAVNI POZIV BROJ 5/18 za izdavanje u zakup na privremeno korišćenje pokretnih kućica za prodaju kolača,peciva,ruštula, palačinki,kobasica, sitne ribe i školjki, pomfrita uz kuvano...

Saznajte više 28.12.2018.

JAVNA RASPRAVA - PROGRAMA ZAŠTITE I OČUVANJA PODRUČJA KOTORA ZA 2019. GODINU

Obavještavamo zainteresovanu javnost da je Sekretarijat za zaštitu prirodne i kulturne baštine pripremio Predlog Programa zaštite i očuvanja područja Kotora za 2019. godinu. Javna rasprava o...

Saznajte više 27.11.2018.

NACRT ODLUKE O BUDŽETU ZA 2019. GODINU

Predsjednik Opštine Kotor, Odlukom broj 0101- 17180 od 15.11.2018 godine utvrdio je Nacrt Odluke o Budžetu Opštine Kotor za 2019 godinu. Nacrt Odluke stavlja se...

Saznajte više 15.11.2018.

OBAVJEŠTENJE I PROGRAM JAVNE RASPRAVE PO NACRTU ODLUKE O UTVRĐIVANJU LOKACIJE ZA IZGRADNJU DTS `ORAHOVAC - SIMENS INŽENJERING` SA UKLAPANJEM U SN MREŽU

Zaključkom Predsjednika Opštine Kotor, broj 01-13831 od 13.09.2018.godine, utvrđen je Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju dts 10/0,4 kv „Orahovac-simens inženjering“ sa uklapanjem u...

Saznajte više 02.10.2018.