header image

Javne rasprave

PROGRAM JAVNE RASPRAVE - NACRT ODLUKE O LOKALNIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA

Obavještavaju se zainteresovani da je SO Kotor na sjednici odražanoj 26.08.2019 g. utvrdila Nacrt Odluke o lokalnim administrativnim taksama, koji je Zaključkom Skupštine Opštine Kotor...

Saznajte više 26.08.2019.

OBAVJEŠTENJE I PROGRAM JAVNE RASPRAVE PO NACRTU ODLUKE O UTVRĐIVANJU LOKACIJE ZA PRIVREMENO SKLADIŠTENJE GRAĐEVINSKOG I KABASTOG OTPADA NA TERITORIJI OPŠTINE KOTOR

Odlukom Skupštine Opštine Kotor od 16.08.2019.godine, utvrđen je Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije za privremeno skladištenje građevinskog i kabastog otpada na teritoriji Opštine Kotor i...

Saznajte više 16.08.2019.

OBAVJEŠTENJE I PROGRAM JAVNE RASPRAVE PO NACRTU ODLUKE O REKONSTRUKCIJI JAVNE RASVETE - POPOVIĆI

Odlukom Skupštine Opštine Kotor od 16.08.2019.godine, utvrđen je Nacrt Odluke o rekonstrukciji javne rasvete Popovići i stavljen na javnu raspravu, u trajanju od 15 dana. Javna...

Saznajte više 16.08.2019.

OBAVJEŠTENJE I PROGRAM JAVNE RASPRAVE PO NACRTU ODLUKE O UTVRĐIVANJU LOKACIJE ZA IZGRADNJU JAVNE RASVETE LOKALNIH PUTEVA U NASELJU DRAGALJ, GORNJE KRIVOŠIJE

Odlukom Skupštine Opštine Kotor od 16.08.2019.godine, utvrđen je Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju javne rasvete lokalnih puteva u naselju Dragalj, Gornje Krivošije i...

Saznajte više 16.08.2019.

OBAVJEŠTENJE I PROGRAM JAVNE RASPRAVE PO NACRTU ODLUKE O UTVRĐIVANJU LOKACIJE ZA IZGRADNJU JAVNE RASVETE LOKALNIH PUTEVA U NASELJU BOJANIĆI, GORNJE KRIVOŠIJE

Odlukom Skupštine Opštine Kotor od 16.08.2019.godine, utvrđen je Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju javne rasvete lokalnih puteva u naselju Bojanići, Gornje Krivošije i...

Saznajte više 16.08.2019.

OBAVJEŠTENJE I PROGRAM JAVNE RASPRAVE PO NACRTU ODLUKE O UTVRĐIVANJU LOKACIJE ZA IZGRADNJU DTS `DAOŠINE 2` SA UKLAPANJEM U SN MREŽU

Odlukom Skupštine Opštine Kotor od 16.08.2019.godine, utvrđen je Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju DTS 10/0,kV „Daošine 2“ sa uklapanjem u SN mrežu i...

Saznajte više 16.08.2019.

OBAVJEŠTENJE I PROGRAM JAVNE RASPRAVE PO NACRTU ODLUKE O IZGRADNJI JAVNE RASVETE KOLOŽUNJ

Odlukom Skupštine Opštine Kotor od 16.08.2019.godine, utvrđen je Nacrt Odluke o izgradnji javne rasvete Koložunj i stavljen na javnu raspravu, u trajanju od 15 dana. Javna...

Saznajte više 16.08.2019.

JAVNA RASPRAVA - ODLUKA O VISINI KRITERIJUMIMA NAČINU I POSTUPKU RASPODJELE SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE SPORTA

Obavještavaju se zainteresovani da je Skupština Opštine Kotor na sjednici održanoj 25. 07. 2019. godine utvrdila Nacrt Odluke o izmjeni Odluke o visini, kriterijumima, načinu...

Saznajte više 01.08.2019.

JAVNA RASPRAVA PO NACRTU STATUTA OPŠTINE KOTOR

Obavještavaju se zainteresovani da je Skupština Opštine Kotr na sjednici održanoj 25. 07. 2019. godine utvrdila Nacrt Statuta Opštine Kotor, koji je Zaključkom Skupštine Opštine...

Saznajte više 01.08.2019.