header image

Skupština - Usvojene odluke

IV sjednica Skupštine Opštine Kotor - 22.12.2020 godine

Izbor Predsjednika Skupštine Opštine Kotor
Predlog Rješenja o imenovanju Odbora za finansije, privredu i razvoj
Predlog Rješenja o imenovanju Odbora za planiranje, uređenje prostora i komunalno stambenu djelatnost
Predlog Rješenja o imenovanju Odbora za društvene djelatnosti
Predlog Rješenja o imenovanju Odbora za međuopštinsku i međunarodnu saradnju
Predlog Rješenja o imenovanju Odbora za vjerska pitanja
Predlog Rješenja o imenovanju Savjeta za ravnopravnost polova
Predlog Rješenja o imenovanju Savjeta za zaštitu životne sredine
Predlog Rješenja o imenovanju Savjeta za predstavke i pritužbe
Predlog Rješenja o imenovanju odbornika koji će obavljati vjenčanja u ime Predjednika Opštine
Predlog Rješenja o razrješenju članova Odbora direktora DOO „Komunalno Kotor“
Predlog Rješenja o imenovanju članova Odbora direktora DOO „Komunalno Kotor“
Predlog Rješenja o razrješenju članova Odbora direktora DOO „Vodovod i kanalizacija Kotor“
Predlog Rješenja o imenovanju članova Odbora direktora DOO „Vodovod i kanalizacija Kotor“
Predlog Rješenja o razrješenju članova Odbora direktora DOO „Lovanja“
Predlog Rješenja o imenovanju članova Odbora direktora DOO „Lovanja“
Predlog Rješenja o razrješenju članova Savjeta JU Kulturni centar „Nikola Đurković“
Predlog Rješenja o imenovanju članova Savjeta JU Kulturni centar „Nikola Đurković“
Predlog Rješenja o razjrešenju članova Savjeta OJU „Muzeji“ Kotor
Predlog Rješenja o imenovanju članova Savjeta OJU „Muzeji“ Kotor
Predlog Zaključka o održavanju vanredne Skupštine akcionara „Luka Kotor“ AD, sa imenovanjem članova Odbora direktora „Luka Kotor“AD
Predlog Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju 10kV kablovskog voda od MBTS 10/0,4 kV „ Dražin Vrt“ do MBTS 10/0,4 kV „Orahovac 2“, region 5 (K.O. Orahovac I, K.O.Orahovac II- Kotor)
Predlog Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju 10kV kablovskog voda od MBTS 10/0,4 kV „Jadran Perast“ do MBTS 10/0,4 kV“Dražin Vrt“, Region 5 (K.O.Perast, K.O.Orahovac II- Kotor)
Predlog Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju trafostanice NDTS 10/0,4 kV 1x630 kVA „Strp“ sa uklapanjem u VN i NN mrežu- Region 5 (Strp, Kotor)
Predlog Odluke o budžetu Opštine Kotor za 2021. godinu
Predlog Odluke o izmjeni Odluke o porezu na nepokretnosti
Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Odbora direktora br: 1147/3 od 26. 11. 2020. godine o donošenju Programa obavljanja komunalnih djelatnosti za 2021. godinu doo PPOV – Tivat
Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Odbora direktora br 4381/1 od 20. 11. 2020. godine o utvrđivanju cjenovnika javnog snabdijevanja, prihvatanja i odvođenje komunalnih otpadnih voda za 2021. godinu doo „Vodovod i kanalizacija Kotor“ Kotor
Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Odbora direktora o utvrđivanju Predloga cijene usluga za upravljanje komunalnim otpadnim vodama – prečišćavanje komunalnih otpadnih voda br. 1191/2 od 16. 12. 2020. godine doo PPOV -Tivat

III sjednica Skupštine Opštine Kotor - 24.11.2020 godine

Rješenje o imenovanju Odbora za izbor i imenovanja
Rješenje o imenovanju Odbora za statut i propise
Odluka o dopuni Poslovnika Skupštine Opštine Kotor
Odluka o davanju saglasnosti na Rješenje Predsjednika Opštine o razrješenju Nenada Vukadinovića funcije potpredsjednika Opštine Kotor
Odluka o davanju saglasnosti na Rješenje Predsjednika Opštine o razrješenju Sonje Seferović funkcije potpredsjednice Opštine Kotor
Odluka o potvrdi Odluke o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve radi materijalne pomoći zbog štete na objektu usljed vremenskih nepogoda, Milošu Tomoviću, br:01-018/20-15724 od 28. 10. 2020. godine
Odluka o davanju saglasnosti na Rješenje Predsjednika Opštine o imenovanje Nebojše Ševaljevića na funkciju potpredsjednika Opštine Kotor
Odluka o davanju saglasnosti na Rješenje Predsjednika Opštine o imenovanju Siniše Kovačevića na funkciju potpredsjednika Opštine Kotor 

II sjednica Skupštine Opštine Kotor - 30.10.2020 godine

 

I sjednica Skupštine Opštine Kotor - 20.10.2020 godine

Odluka o izboru Predsjednika Skupštine Opštine Kotor